Privacyverklaring
Centraal-Collectief is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex)
klanten, potentiele klanten, (potentiele) sollicitanten en bezoekers van de website  van essentieel
belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten en bezoekers worden
daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Centraal-Collectief houdt zich
daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en
regelgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Centraal-Collectief, Herinckhavestraat 12 te Rotterdam.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verstrekt
 Het verwerken van sollicitaties en aangaan van dienstverbanden voor Centraal-Collectief.
 Het delen van Curriculum vitae en ingevuld sollicitatieformulier met Hr manager ter
beoordeling van sollicitaties.
 Het na afloop van een sollicitatieprocedure contact opnemen met de sollicitant voor eventueel
andere mogelijkheden binnen de organisatie of het uitvragen van de ervaring van de sollicitant.
Beveiliging en bewaartermijn
Centraal-Collectief gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. Zo
zorgt Centraal-Collectief ervoor dat gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde
personen binnen Centraal-Collectief toegang tot de gegevens. Centraal-Collectief bewaart de
persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te
voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens (geanonimiseerd)
eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

E- mail
Het e-mailadres kan door het onderdeel van Centraal-Collectief waaraan het e-mailadres is verstrekt,
gebruikt worden voor het leggen van contact en het aanbieden van een onderzoek m.b.t. de sollicitatie
ervaring.

Recht van verzet
Indien er geen prijs wordt gesteld op de verwerking van persoonsgegevens nadat het sollicitatieproces
en evaluatieproces ten aanzien van toekomstige vergelijkbare functies is afgerond, dan kan dit
aangeven worden bij de afdeling recruitment via e-mail service@Centraal-Collectief.nl.
Gebruik persoonsgegevens door derden
Centraal-Collectief laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede
of ideële doeleinden.

Social media
Centraal-Collectief gaat graag, via het web en (eigen) sociale media kanalen, zoals LinkedIn, Facebook
en Instagram, op zoek naar geschikte kandidaten voor het invullen van de vacatures.
Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het reageren op opmerkingen, Centraal-
Advies (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze
privacyverklaring worden verwerkt. Centraal-Collectief is niet verantwoordelijk voor de omgang met
persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar sociale media kanalen of de content op haar
sociale media kanalen.