Algemene vragen

Bekijk onze veelgestelde vragen.

Het is mogelijk om over te stappen wanneer het contract nog loopt. Hiermee wordt wel het risico op een opzegboete genomen als er voortijdig overgestapt wordt. Of het verstandig is het contract bij de huidige leverancier te verbreken, is onder meer afhankelijk van het tarief dat op dit moment wordt betaald.

Steeds minder leveranciers vergoeden een opzegboete en ook kan een eventuele welkomstpremie misgelopen worden. Het is dus belangrijk na te gaan of deze consequenties opwegen tegenover het voordeel dat eventueel te behalen is uit het voordeliger tarief. Dit kan enkel nagegaan worden aan de hand van het verbruik, de postcode en het huidige tarief.

Geef bij een overstap de meterstanden door aan de nieuwe energieleverancier. Dit kan tot uiterlijk 15 werkdagen na de overstap. De nieuwe energieleverancier zal deze meterstanden doorgeven aan de oude leverancier voor het opmaken van de eindafrekening.

Geeft u de standen niet door, dan kunnen de meterstanden worden geschat. Dit kan leiden tot een hogere of lagere energienota. Uw energieleverancier zal u daarop wijzen.

Na de overstap krijgt u binnen 6 weken een eindafrekening. Controleer deze eindafrekening met de standen die u heeft doorgegeven.

Tip: maak een foto van uw meterstanden en maak een kopie van het formulier waarop u de standen heeft ingevuld. Zo kunt u de eindafrekening controleren en eenvoudiger bezwaar maken als de berekening niet klopt.

Elektriciteit en gas kan worden afgenomen bij de bestaande energiebedrijven en bij nieuwe leveranciers. Leveranciers hebben een leveringsvergunning nodig. Deze site vermeldt alleen leveranciers met een vergunning.

• Vul uw postcode en uw persoonlijk jaarverbruik gas en/of elektriciteit in in de Energievergelijker. Uw jaarverbruik is terug te vinden op de jaarnota van uw energieleverancier. Heeft u zonnepanelen, geef dan ook aan hoeveel de verwachte jaaropbrengst is. Vink aan indien u een dubbele meter heeft. Klik op ‘Vergelijk energieprijzen’.

• De Energievergelijker berekent welke energieleverancier voor u de goedkoopste energietarieven heeft. Met de filters kunt u uw specifieke voorkeuren aangeven zoals variabele of vaste tarieven en de duur van het contract. Ook kunt u zien hoe de leveranciers scoren op klanttevredenheid en duurzaamheid.

• Nadat u uw keuze gemaakt heeft, klikt u op de aanmeldknop. Zo komt u bij het aanmeldingsformulier. Vul de aanvullende informatie in, zoals uw naam en adresgegevens en bevestig uw overstap.

• Vul hier ook de einddatum van uw huidige contract in. Deze heeft de nieuwe energieleverancier nodig om een opzegvergoeding te voorkomen.

• U ontvangt direct een bevestigings-e-mail van Consumanager.nl met alle gegevens en tarieven van uw aanmelding. Bewaar deze bevestigings-e-mail goed.

• Consumanager.nl stuurt uw aanmelding direct door naar uw nieuwe leverancier.

• De nieuwe energieleverancier zal uw oude energieleverancier inlichten over het feit dat u van energieleverancier gaat wisselen.

• Na ontvangst van de bevestiging van de leverancier heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen mag herroepen (ontbinden).

• Afhankelijk van uw huidige contract is de overstap naar uw nieuwe energieleverancier in ongeveer 6 tot 8 weken gerealiseerd.

Er kan net zo vaak overgestapt worden als wenselijk. Er moet echter wel rekening worden gehouden met de contractduur en eventuele opzegtermijnen van het contract.

De postcoderoosregeling houdt in dat het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-/wind)energie door burgers en ondernemingen gestimuleerd wordt door een invoering van het verlaagd belastingtarief op de energierekening. Op 1 januari 2014 is de regeling in werking getreden en daarna meermaals gewijzigd. De regeling is bedoeld voor coöperaties of Vereniging van Eigenaren. Het ging hierbij voornamelijk om burgers die niet beschikken over de mogelijkheid om zonnepanelen op het eigen dak te plaatsen en daarmee zijn uitgesloten van de salderingsregeling.

Voorwaarde voor deelname is dat deelnemers aan het project in hetzelfde, of een aangrenzend postcodegebied woonachtig zijn (‘de postcoderoos’) als de installatie. Hiermee wordt het lokale karakter van de regeling gewaarborgd. De belastingkorting geldt alleen voor het eerste belastingtarief, dat wil zeggen: de korting is alleen van toepassing op het jaarlijkse verbruik tot 10.000 kWh per jaar.

Het totale aantal deelnemers aan postcoderoosprojecten ligt per oktober 2017 op maximaal circa 3800 burgers en bedrijven. In een Kamerbrief op 15 juni 2018 laat minister Wiebes weten dat de postcoderoosregeling tot 2020 behouden blijft. De minister onderzoekt om de regeling op termijn te herzien in samenhang met de terugleversubsidie.

De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via https://www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

Dan wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Dit heet salderen. De leverancier brengt het verbruik dat overblijft na salderen in rekening. Alleen over dit gesaldeerde verbruik wordt het leveringstarief en belastingen in rekening gebracht.

Voorbeeld: Met behulp van zonnepanelen 2000 kWh per jaar opgewekt. Het eigen verbruik is 2500 kWh. Het energiebedrijf brengt dan 500 kWh in rekening.

Nee, omdat onze energievergelijker geen negatieve waarde accepteert, kunt u het beste 1 kWh invullen. U betaalt namelijk wel de netbeheerkosten en het vastrecht voor stroom. In de vergelijking ziet u vervolgens wat u aan het einde van het jaar betaalt als u komend jaar weer een negatief energieverbruik heeft. Omdat u een negatief verbruik heeft en dus energie teruglevert, krijgt u voor elke teruggeleverde kWh een vergoeding van uw energieleverancier. Deze vergoedingen verschillen per leverancier.

De terugleververgoeding hangt af van de energieleverancier. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt toezicht op de terugleververgoeding. Dit betekent dat zij beoordeelt of een terugleververgoeding redelijk is.

Meer details weten? Kijk dan op de website van ConsuWijzer.